כמה נפלא להבין
בדרך הביתה
שטוב לי.
ושיש לי נפש מלאה.
וידיים מלאות.
ולחייך.

One thought to “אושר”

  • 4girls

    נחמד שטוב לך.
    החופש הזה להמוון טוב.וזה טוב

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.

Dada.net.pl