טוב, זה היה מתבקש שכשאשה רצה לנשיאות יתחילו לזווג אותה עם כל זכר תועה.

אבל לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך מצחיק 🙂

YouTube Preview Image

“Celestial quires will be singing, she’s fucking Obama, and the world will be perfect”

(מקור)

YouTube Preview Image

“Bama-bama-bama”

(מקור)

Leave a comment

Your email address will not be published.

Dada.net.pl