Silence! I Call You! – The Ringtone

אני בטוחה שכולכם (כמו עוד יותר מ 28,000,000 צופים) כבר צפיתם באחמד המחבל המת. אני משוכנעת שכבר התפרצתם במהלך דיון חשוב בעבודה כשאתם צועקים Silence! I kill you! אבל עכשיו אתם כבר לא חייבים. הטלפון שלכם יעשה את זה במקומכם! חם חם מהתנור – מתוצרת הבית 🙂 I kill you ringtone 1 I kill you […]

Read more
Dada.net.pl